בריינפופ בכיתה: לקראת מבחני פיז"ה

בריינפופ ומבחני פיז"ה

פורסם על ידי hadaro

מבחן פיז"ה, Programme for International Student Assessment , הוא מבחן הנערך כחלק ממחקר בינלאומי בתחום החינוך על ידי הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD) . המבחן מתקיים אחת לשלוש שנים, ובודק את רמת האוריינות של תלמידים בני 15 בשלושה נושאים: קריאה, מתמטיקה ומדעים. אוריינות היא היכולת להשתמש בידע ובמיומנויות שנרכשו בתחומי הדעת השונים, כדי להתמודד עם אתגרים מחיי היומיום. בעבר נבחנו התלמידים בשני תחומים "אורחים" נוספים: פתרון בעיות ואוריינות פיננסית.

בבריינפופ אנו מציעים מגוון תכנים דיגיטליים לפיתוח ולחיזוק של תחומי האוריינות השונים:

אוריינות קריאה:

אוריינות מתמטית:

אוריינות מדעית:

לסיום, כדאי לדעת שגם בתחומים "אורחים" במבחני פיז"ה כמו אוריינות פיננסית יש לבריינפופ מה להציע:

עם בריינפופ פשוט לדעת יותר גם לקראת מבחני פיז"ה!