המגוון הגדול של נושאים ופעילויות באתר בריינפופ יוכל לשמש אתכם במהלך תרגיל הלמידה מרחוק בשעת חירום. לפניכם דף פעילות שבו תוכלו להיעזר במהלך התרגיל. תוכלו להעלות את הקישור לדף לפורום הכיתתי, ולהנחות את התלמידים להיכנס לאתר בריינפופ, המציע מגוון תכנים ללמידה מרחוק, ולבצע את הפעילות במהלך התרגיל.

PDF