שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהו ישר מאונך ומהו ישר מקביל? (בדיקת ידע קודם)

האם ישרים יכולים להיות מאונכים ומקבילים בעת ובעונה אחת? הסבירו תשובתכם. (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:15: מה מאפיין ישרים מקבילים? (סיכום מידע)

תזמון 02:06: מה ההבדלים בין ישרים מאונכים לישרים חותכים? (סיכום מידע)

תזמון 02:32: אילו דוגמאות של ישרים מקבילים ומאונכים מוצגות בסרטון? תנו דוגמאות נוספות מחיי היומיום. (סיכום מידע, פענוח מידע, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

בהמשך לנאמר בסרטון, חשבו אילו סוגי ישרים קיימים בצורות הבאות: טרפז, מלבן, משולש, קובייה ופירמידה. (העלאת אפשרויות, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין ישרים מקבילים ומאונכים. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 02:25 מוצגות מספר דוגמאות של ישרים מאונכים. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהסתכל עם התלמידים בתמונות ולהסביר את המאפיינים של הישרים בכל איור. למה הישרים המוצגים הם מאונכים? האם הישרים בתמונות אלו הם גם מקבילים? הסבירו את תשובתכם.