שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם שמעתם על מחזור המים בטבע? מה אתם יודעים עליו? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם, טיעון)

מהי מידת החשיבות של המים בטבע? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:33: מהם שלבי מחזור המים? (סיכום מידע)

תזמון 2:20: מהו תפקידה של השמש במחזור המים? (סיכום מידע)

תזמון 3:06: מהם מי תהום, ומה השימוש שאנו עושים בהם? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

בסרטון נאמר שכמות המים בכדור הארץ אף פעם אינה משתנה. הסבירו כיצד מתאפשר מצב זה. (הסקת מסקנות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין מחזור המים. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 1:53 מופיע איור המשווה בין מערכת הדם לבין ההידרוספרה. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולבקש מהתלמידים להסביר את הדמיון בין שתי המערכות.