יום האישה הבינלאומי מזמן לנו שיח משמעותי עם התלמידים על שיוויון הזכויות ועל מעמד האישה בעבר ובהווה.

בתזמון 1:25 בסרטון פמיניזם מופיעים איורים ובהם דוגמאות לדברים שנשים לא הורשו לעשות בעבר.

בררו עם התלמידים מה נאסר על נשים בעבר ומה המצב כיום. מה השינוי שחל במעמד הנשים יחסית לעבר? האם יש עוד צורך בשיפור מעמד האישה? בקשו מהתלמידים לבסס את טענותיהם על דוגמאות מחיי היומיום.