פעילות בכיתה: מבקשים סליחה

הסליחה שלי

פורסם על ידי hadaro

יום כיפור הוא אחד הימים הקדושים בדת היהודית. ביום זה מקובל לבקש סליחה ומחילה על עברות בין אדם לה' ובין אדם לחברו. בפעילות הקרובה נדון עם התלמידים במשמעויות שונות של הסליחה, ונגבשן לתוצרים מוחשיים שיוכלו לשמש כחלק מתהליך בקשת הסליחה.

 מה צריך?

כלי כתיבה, צבעים, מספריים, דבק.

חומרים ליצירה: עיתונים, ניירות קרפ, פלסטלינה, מדבקות ועוד.

מה עושים?

דנים עם הכיתה במשמעות יום כיפור ובמנהג בקשת סליחה ומחילה. לאחר מכן, לצורך המחשת הנושא, כותבים על הלוח את הפתגמים הבאים או חלק מהם, בהתאם לרמת הכיתה:

"מוטב מאוחר מלעולם לא"תרגום של פתגם מאנגלית: Better late than never . פירושו: עדיף לבצע פעולה באיחור על פני לא לבצע אותה בכלל.

"אבן נגולה מעל לבי" – ביטוי שטבע הסופר מנדליי מוכר ספרים. פירושו: רווח לו, הוקל לו. השתחרר מהנטל.

"אל תרצה את חברך בשעת כעסו" – מתוך מחשבת אבות. פירושו: בזמן שאדם כועס, מתמודד, אין שום תועלת בשמיעת דברי פיוס. עדיף להמתין שיירגע.

"מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך" – ביטוי שטבע הלל הזקן מהתלמוד הבבלי. פירושו: אין להתייחס לזולת באופן שבו לא היינו רוצים שאחרים יתייחסו אלינו.

"אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" – מתוך קהלת. פירושו: אין אדם שנשאר צדיק כל החיים.

"אנוכי מוחה פשעיך למעני, וחטאותיך לא אזכור" – מתוך ישעיהו. פירושו: מחילת אלוהים לעמו ישראל על חטאיו.

1. נבקש מהתלמידים לבחור בפתגם אחד מהרשימה שהם מתחברים אליו במיוחד, בהקשר של יום כיפור ובקשת הסליחה, ולכתוב במחברת שלהם מדוע הם מתחברים אליו. נציע לתלמידים לשלב סיפור אישי בהסבר שלהם, אם יהיו מוכנים לכך.
2. לאחר מכן, נבקש מהם להכין ציור, מיצג, שיר או סיפור או כל פעילות יצירתית אחרת, אשר תבטא את משמעות הפתגם באופן מוחשי. תוצר זה ייקרא "תוצר הסליחה שלי".
3. את יצירות התלמידים, הטקסטים וההמחשות, אפשר לתלות בכיתה כתערוכה.

רוצים לדעת עוד על נושא בקשת הסליחה? צפו באתר בריינפופ בסרטון יום כיפור.