הנחו את התלמידים למלא את הפרטים בטבלה בזמן שהם צופים בסרטון. אפשר לעצור את הסרטון אם נחוץ....
בקשו מהתלמידים לכתוב מילים/מושגים חדשים שנתקלו בהם במהלך הצפייה בסרטון. הנחו אותם לנסות ולנסח בעצמם את פירושם או את הגדרתם על פי הסרטון, ובה...
תבנית ציר זמן יכולה לסייע בארגון נושא באופן התפתחותי לאורך זמן ובאופן חזותי ברור. בתוך הריבועים הריקים לאורך תבנית ציר הזמן אפשר לשבץ אירועי...
טבלה זו מאפשרת לארגן רעיונות סביב נושא לימודי, תוך הבחנה בין עובדות, שאלות ותשובות בהקשר לנושא. הטבלה יכולה לשמש לגיבוש נושא נלמד, לתכנון פר...
דף מלווה לצפייה מושכלת בסרטון, המעודד עצירות במהלך הצפייה, התעכבות על מושגים וחידוד ההבנה....
"מפת סיפור" זו משמשת לארגון חזותי ותמציתי של סיפור הנלמד או נכתב בכיתה או בבית. אפשר להשתמש בה לארגון מידע מסיפורים בתחומי דעת שונים: שפה, ת...
תרשים המאפשר להציג באופן חזותי קשרים בנושא מסוים. אפשר לעשות שימוש בתרשים בתכנון פרויקט, בסיכום נושא ועוד....
עודדו את התלמידים ליצור סרטון אנימציה ברוח בריינפופ, שיביא לידי ביטוי את הידע שצברו במהלך הלמידה. דף ההנחיות שלפניכם מסביר את השלבים ביצירת ...
תרשים זה עוזר להתמקד בעיקר בעת כתיבת סיפור באמצעות התיבות: פתיחה, גוף הסיפור וסיכום. מתאים לכל המקצועות רבי המלל כגון שפה, היסטוריה ותנ"ך....
תרשים גרפי המסייע בכתיבת חיבור באמצעות שלושה חלקים מרכזיים: פתיח, גוף החיבור וסיכום....
שמש האסוציאציות יכולה לסייע בארגון של המחשבות והרעיונות בנושא הנלמד, או בתכנון מטלה או פרויקט. במרכז המפה מומלץ לכתוב את הרעיון או את המושג ...
תרשים מארגן לסיכום תכנים מספרי לימוד. הדף מקל את פעילות הסיכום, ומאפשר להתמקד בעמודים מסוימים ובמידע שבהם, לזהות רעיונות מרכזיים בספר, ולהגד...