תרשים זה מאפשר רישום תמציתי של שרשרת אירועים, סיבות ותוצאות, בתהליכים בתחומי דעת שונים. הוא יכול לשמש לסיכום או כאמצעי הערכה לנושא או לתהליך הנלמד.

PDF