מבחן פיז"ה, Programme for International Student Assessment , הוא מבחן הנערך כחלק ממחקר בינלאומי בתחום החינוך על ידי הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD) . המבחן מתקיים אחת לשלוש שנים, ובודק את רמת האוריינות של תלמידים בני 15 בשלושה נושאים: קריאה, מתמטיקה ומדעים. אוריינות היא היכולת להשתמש בידע ובמיומנויות שנרכשו בתחומי הדעת השונים, כדי להתמודד עם אתגרים מחיי היומיום. בעבר נבחנו התלמידים בשני תחומים "אורחים" נוספים: פתרון בעיות ואוריינות פיננסית.

בבריינפופ אנו מציעים מגוון תכנים דיגיטליים לפיתוח ולחיזוק של תחומי האוריינות השונים:

אוריינות קריאה:

אוריינות מתמטית:

אוריינות מדעית:

לסיום, כדאי לדעת שגם בתחומים "אורחים" במבחני פיז"ה כמו אוריינות פיננסית יש לבריינפופ מה להציע:

מגוון סרטונים ופעילויות לקירוב התלמידים לתחומי החינוך הפיננסי.

חידונים אינטראקטיביים לתרגול.

צירי זמן חזותיים הנותנים פריסה של הנושא לאורך השנים עד ימינו.

עם בריינפופ פשוט לדעת יותר גם לקראת מבחני פיז"ה!