Cheis

בריינפופ ולמידה מבוססת פרויקטים – PBL

למידה מבוססת פרויקטים היא למידה שבמרכזה תהליך חקר מתמשך המכונה "פרויקט". תהליך זה מערב למידה שיתופית פעילה ועתירת חשיבה מצד התלמידים, כאשר המורה מנחה ומעודד את התלמידים לשאול שאלות, לגלות עניין, לנקוט יוזמה ולעבוד בעבודת צוות. אנו בבריינפופ מציעים להשתמש בתכנים שלנו להשראה ולהתנעה של פרויקטים כמקורות מידע וכאמצעי להצפת נושאים הדורשים חקירה ופתרון. מגוון הסרטונים שאנו מציעים נותן מענה רחב למבחר פרויקטים בתחומי דעת שונים, תוך התאמה לתוכניות הלימודים העדכניות.

כך לדוגמה, לקידום פרויקטים בנושא איכות הסביבה אפשר להיעזר במקבץ הסרטונים שמים דגש – איכות הסביבה. הודות למקבץ זה התלמידים נחשפים למגוון נושאים, כגון: מכוניות היברידיות, פלסטיק, זיהום אוויר, זיהום מים, טיפול באשפה, מיחזור. באמצעות מאגר השאלות והתשובות בנושא טיפול באשפה אפשר לחקור תת-היבטים, כגון: דשונת (קומפוסט), זבל מתכלה ותאגיד המיחזור. תוצר מסכם לפרויקט כזה יכול להיות פעילות כמו זו המצורפת לסרטון מיחזור, ובה הכנת מוצרים שונים מחומרים ממוחזרים.

בתחומים היסטוריה ותרבות אפשר למשל לקדם פרויקט בנושא דמוקרטיה באמצעות תוכני בריינפופ. אפשר לבחור בנושא כמו הבחירות לנשיאות ארצות הברית, הבחירות בישראל או האו"ם . דוגמה לתוצר מסכם יכולה להיות כרזה המציגה את מגוון התפקידים של אותה הרשות. במקביל לסרטונים מתחומי הדעת הנלמדים, יש לנו תכנים רבים התומכים בארגון הלמידה בתהליך הפקת הפרויקט, כמו ראשי פרקים, הרעיון המרכזי, חשיבה ביקורתית, דיבור בפני קהל ועוד.

בריינפופ והערכה חלופית

תוצרי הלמידה המצופים כיום מתלמידים אינם מסתכמים עוד במבחנים ובעבודות, אלא באים לידי ביטוי כתוצרי למידה חדשניים, חלופיים, מגוונים יותר ויצירתיים, שבהם התלמיד מבטא את כישוריו האישיים הייחודיים, את תחומי העניין שלו ואת סגנון הלמידה שלו. סרטוני בריינפופ ושאר משאבי הלמידה שלנו יכולים להשתלב במגמה זו, ולשמש כהשראה וכמודל לתוצרי למידה חלופיים וחווייתיים. מורכבות תוצרי הלמידה יכולה להשתנות בהתאם לגיל התלמידים וליכולותיהם. הנה כמה רעיונות לתוצרים כאלה, המשלבים מיומנויות ויכולות שונות על פי נטיית התלמידים:

• כתיבת תסריט לסרטון ברוח בריינפופ כסיכום ללמידת נושא

• הכנת תרחיש מצויר (סטורי בורד) או איורי קומיקס ברוח הדיאלוגים של תום ומובי, הדמויות המרכזיות של בריינפופ

• הפקת סרטון אנימציה או וידאו בנושא הנלמד, המבוסס על דמויות בריינפופ, תוך שימוש בתוכנות מחשב ייעודיות

• יצירת מאגר שאלות ותשובות בנושא הנלמד בסגנון מאגרי השאלות והתשובות הנלווים לסרטונים

• יצירת ציר זמן בנושא הנלמד והצגתו בפני הכיתה כדוגמת צירי הזמן באתר בריינפופ

• פיתוח פעילות התנסותית ברוח הפעילויות המופיעות באתר בריינפופ

בריינפופ ו"כיתה הפוכה"

גישת הלמידה החדשנית "כיתה הפוכה" מעודדת למידת תכנים באופן מקדים בבית, כך שבכיתה מתפנה זמן להצפת שאלות, לשיתוף בתוצרים, לתרגול בדיונים ולעבודה בקבוצות. חומרי הלימוד ללמידה בבית בשיטת "הכיתה ההפוכה" צריכים להיות נגישים בכל זמן ומכל מקום, ויתרונם בכך שהם מאפשרים קצב וסגנון למידה אישיים לכל תלמיד. תוכני בריינפופ, הזמינים מכל מכשיר קצה ובכל זמן, הם אידיאליים לשימוש במודל זה.

כך, אפשר לבקש מהתלמידים לצפות בסרטונים כהכנה מקדימה לקראת לימוד נושא בכיתה. אפשר גם לבקש מהם לפתור את החידון בבית, ולשלוח את התוצאות למורה במייל ועוד. נוסף על כך, אנו מציעים גם תכנים ייעודיים העוסקים בפיתוח מיומנויות למידה מקוונות, שמשמשות תנאי בסיסי למודל "הכיתה ההפוכה", כגון שימוש במקורות מידע מקוונים, חשיבה ביקורתית, בטיחות באינטרנט ועוד.