שימוש בסרטוני האנימציה של בריינפופ בלמידה משפר הישגים, מפתח מוטיבציה ללמידה ומשפר מיומנויות חשיבה מסדר גבוה בקרב תלמידים בבית ספר יסודי ובחטיבת ביניים. נוסף על כך, שילוב סרטוני האנימציה של בריינפופ בהוראה מעצב מחדש את תפקידו של המורה כמתווך תהליכי למידה משמעותיים.

מחקר ירדן (2016), המכללה האקדמית לחינוך, אורנים

במחקר זה נבדק כיצד מורים מיישמים ממדים שונים של מודל, העוסק בתפקיד המורה בהפעלת סרטי אנימציה בכיתה, בתחומי דעת שונים ובשכבות גיל שונות – יסודי וחטיבת ביניים. המורים המשתתפים במחקר בחרו להשתמש בסרטוני האנימציה של בריינפופ. ממצאי המחקר מצביעים על כך כי שלושת תפקידי המורה בתיווך למידה מסרטי אנימציה תקפים ורלוונטיים למגוון סרטוני בריינפופ בתחומי דעת שונים ובגיל של יסודי וחטיבת ביניים. עם זאת, יש מקום להמשך פיתוח ולהכשרת מורים בנושא, לחידוד תרומתו של המורה בהפעלת סרטי אנימציה בכיתה.

Cheis

*לקריאת תקציר מחקר ירדן (2016) לחץ כאן.

מחקר ברק ודורי, הטכניון (2008-2009)

המחקר שערכו ד"ר מירי ברק ופרופ' יהודית דורי מהטכניון, בדק את השפעת שילוב סרטוני בריינפופ על תהליכי הוראה/למידה בשיעורי מדעים. מהמחקר עולים שלושה ממצאים מרכזיים:

א. שיפור מיומנויות חשיבה. שילוב סרטוני בריינפופ בשיעור משפר משמעותית יכולות קוגניטיביות כגון הבנה, יישום והנמקה.

ב. מוטיבציה ללימודי מדעים. שילוב סרטוני בריינפופ בשיעור מגביר משמעותית את המוטיבציה של התלמידים ללמוד מדעים.

ג. צמצום פערים בכיתה. בכיתות שבהן ההוראה/הלמידה משלבת סרטוני בריינפופ, יש נטייה לצמצום פערים בהישגים בין תלמידים מצטיינים לחלשים.

*לקריאת תקציר מחקר ברק ודורי לחץ כאן.

מחקר רוזן, אוניברסיטת חיפה (2008) 

במחקר שערך ד"ר יגאל רוזן מאוניברסיטת חיפה נבדקו ההשפעות של שימוש בסרטוני בריינפופ על תהליכי למידה/הוראה בקרב תלמידי יסודי ובקרב תלמידי חטיבות הביניים. מסקנות המחקר מצביעות על שני ממצאים עיקריים:

א. שילוב סרטוני האנימציה של בריינפופ בשיעור משפר משמעותית את מיומנויות החשיבה מסדר גבוה, הן בקרב תלמידי יסודי והן בקרב תלמידי חטיבת ביניים.

ב. שילוב סרטוני האנימציה של בריינפופ בשיעור מגביר משמעותית את המוטיבציה ללמוד מדעים, הן בקרב תלמידי יסודי והן בקרב תלמידי חטיבת ביניים.

mechkar-rozen

*לקריאת תקציר מחקר רוזן לחץ כאן.