מבחני המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית ) המתקיימים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים נועדו לספק מידע למנהלים ולצוותים הפדגוגיים על תפקוד בתי הספר במגוון נושאים. מבחני ההישגים במיצ"ב מתקיימים בכיתות ה' בשלושה תחומי דעת: אנגלית, שפת אם ומתמטיקה. בכיתות ח' מתקיימים מבחנים בארבעה תחומי דעת: אנגלית, שפה, מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה.

נוסף על מבחני ההישגים מבחני המיצ"ב כוללים גם סקרי אקלים בית ספרי וסביבה פדגוגית. סקרים אלו מתייחסים לנושאים כמו מסוגלות עצמית ומוטיבציה ללמידה, מעורבות חברתית ותרומה לקהילה, תחושת מוגנות וביטחון, למידה פעילה, פרקטיקות הוראה חדשניות ועוד.

הן בהכנה והן בתרגול לקראת מבחני המיצ"ב בתחומי הדעת השונים תוכלו להשתמש בתוכני בריינפופ.

אנגלית

אנו מציעים מגוון תכנים באנגלית לכיתות ה' וח' בבריינפופ ELL, אתר ייחודי ללמידה הדרגתית וחווייתית של אנגלית.

  • Hear it Say it לקידום האנגלית המדוברת

כלי זה מאפשר צפייה בקטעים מהסרטונים לשם תרגול הגייה נכונה של מילים ומשפטים מהסרטון. באמצעות הקלטה עצמית התלמידים יכולים לשמוע את עצמם מדברים באנגלית, וכך לשים דגש על הגייה נכונה, לתקן את עצמם, ולהקליט מחדש במידת הצורך, ואף לתת זה לזה משוב על אופן ההגייה.

  • הבנת הנקרא והנשמע – דגש מיוחד ניתן לנושא זה בסרטוני בריינפופ המשמשים טקסט דיגיטלי. נוסף על כך, הפעילויות (Practice) והחידונים (Quiz) מקדמים עבודה במילים, במשפטים ובטקסטים. גם ההנחיות למשחקים הן באנגלית כדי לקדם את הבנת הנקרא ואת הבנת הנשמע.
  • הבנה של מצבים, דמויות ועצמים באמצעות איורים – ניתוח איורים מתוך הסרטונים לתיאור מצבים ולבדיקת רמת ההבנה של התלמידים. למטרה זו אפשר להשתמש גם ב-Concpet mapping, כלי המאפשר התמקדות בדמויות ובמצבים מתוך הסרטונים.
  • הרחבת אוצר המילים, תרגולו במגוון הקשרים דקדוקיים ויצירת תחביר נכון – בכל שיעור בבריינפופ ELL נלמדות בין 12 ל-15 מילים חדשות, ולאחר מכן הלומד יכול לתרגל אותן באמצעות פעילויות שונות.

שפה

סרטוני בריינפופ בתחום השפה מתרכזים בקטגוריה ייעודית של חברה ותרבות, אפשר לפתח את כישורי השפה גם בצפייה בתכנים מגוונים  בקטגוריות נוספות (מולדת וגאוגרפיה, בריאות, מדעים, טכנולוגיה ועוד).

תכנים אלו יכולים לסייע בהכנה למבחני המיצ"ב בשפה בהיבטים הבאים:

מתמטיקה

תוכלו להיעזר בתוכני בריינפופ גם בהכנה למבחני המתמטיקה במיצ"ב:

מדע וטכנולוגיה

תוכני בריינפופ במדע ובטכנולוגיה פרוסים על פני שלוש קטגוריות: מדעיםטכנולוגיה ובריאות:

  • התכנים המגוונים מקיפים את מרב הנושאים בתוכניות הלימודים במו"ט ביסודי ובחט"ב.
  • פעילויות לרשותכם פעילויות התנסות ותרגול בנושאים שכיחים במבחני המיצ"ב: חומרים ותכונותיהםגוף האדם ועוד.
  • סרטון האנימציה גרפים לצורך תרגול התמודדות עם גרפים בקטעי קריאה מדעיים במבחני המיצ"ב.
  • חיזוק חשיבת חקר וחשיבה מדעית: היעזרו בתכנים בנושאים חקר מדעי, השיטה המדעית לחיזוק הבנת העקרונות המדעיים הנדרשים לצורך ניתוח טקסטים וניסוים במבחני המיצ"ב. כדאי גם לפתור את משימות "האתגר" המגוונות בנושאים מדעיים המתרגלות חשיבה מסדר גבוה.

לקראת סיום, כדאי לדעת:

  • תוכלו לאתר את התכנים המתאימים לכם גם דרך כפתור חיפוש לפי תוכנית הלימודים.
  • למידה והוראה עם משאבי בריינפופ עשויות להשפיע לטובה גם על מענה התלמידים לסקרים הפדגוגיים שבמבחני המיצ"ב, בכך שייצרו תחושה של למידה חדשנית בבית הספר וכן עניין ומוטיבציה מצד התלמידים.

בריינפופ – פשוט לדעת יותר גם במבחני המיצ"ב