help_tחדשים בבריינפופ? לא יודעים איך מוצאים סרטון? לא בטוחים מה זה ציר הזמן, ואיך אפשר להשתמש בו בכיתה? ומה זה בכלל "לומדים עם בריינפופ"?

בדיוק בשבילכם הכנו חוברת הדרכה, שתעזור לכם בצעדים הראשונים של השימוש בבריינפופ בכיתה ומחוצה לה!

לחוברת ההדרכה לחצו כאן.