האתגר בבריינפופ הוא משאב תוכן חדש, ובו משימות אינטראקטיביות מבוססות נושא, הבוחנות כישורים קוגניטיביים וחשיבה מסדר גבוה. האתגר כולל ארבע משימות אינטראקטיביות, המלוות את סרטוני בריינפופ והן חלק ממשאבי הלמידה וההוראה הקשורים לסרטונים בנושאים השונים. מטרת האתגר היא לאפשר לתלמידים עיבוד משמעותי ואקטיבי של התכנים הנלמדים בסרטון, ולעשות שימוש מושכל במושגים וברעיונות שהוצגו. כך גם גדל סל משאבי הלמידה וההוראה שהמורה יכול לעשות בו שימוש בכיתה, בעבודה בקבוצות או בעבודה פרטנית. משאב האתגר קיים במגוון תחומי דעת, ומתאים לשכבות הגיל השונות.

 היכנסו לעמוד המרכז את כל משימות האתגר בבריינפופ!

אפשר לעבוד עם התלמידים על האתגר במליאה, וכן בקבוצות קטנות או באופן פרטני – באופן דיגיטלי או מודפס – תלוי בתשתית העומדת לרשותכם.

מכיוון שמשימות האתגר אכן מאתגרות, העבודה על כל משימה יכולה להימשך זמן מה, ויש להביא זאת בחשבון בתכנון השיעור.

כמו החידון של בריינפופ, גם משימות האתגר ניתנות לעבודה בשלושה אופנים: אתגר ובו משוב מידי, אתגר ובו תוצאה בסיום העבודה ואתגר מודפס.

אפשרויות לפתירת האתגר:

  • לפני שהתלמידים צפו בסרטון – כדי לעורר אצלם סקרנות לנושא, וכדי לבדוק את ידיעותיהם המוקדמות. כך גם אפשר למקד את הצפייה בסרטון בהתאם לידע המוקדם של התלמידים.
  • אחרי שהתלמידים צפו בסרטון – כדי לחזק את ידיעותיהם בנושא ולתת דגש במיומנויות חשיבה מסדר גבוה בהקשר הנושאי.

בכל אתגר ארבע משימות שונות, מתוך שמונה סוגים של משימות בסך הכול: מפת מושגים, נותנים כותרת, השלמת משפטים, התאמות, בחירה מרובה, לפי הסדר, הדגשת טקסט ודיאגרמת ואן.

 

מפת מושגים

במשימה זו התלמידים נדרשים למקם מושגים במקומות הנכונים במפת המושגים הריקה, ובכך להטמיע את הקשרים הנכונים בין המושגים, וכן לקבל תמונה רחבה ומשמעותית של הנושא.

להרחבת הידע על כלי מפת המושגים, אנו ממליצים לצפות בסרטון בריינפופ על מפת מושגים, ולהבין את הפוטנציאל שלו ללמידה ולהוראה.

רעיונות נוספים להמשך עבודה בכיתה:

דיון: לאחר פתירת משימת מפת המושגים באתגר נהלו דיון כיתתי בנושא: מדוע לדעתכם נבחרו המושגים המופיעים במפת המושגים מתוך הסרטון? איזה מושג היה לכם הכי קשה למקם ומדוע? איזה היה הכי קל ומדוע?

יוצאים מהמחשב! הדפיסו או הקרינו את תרשים הרשת באתר לומדים עם בריינפופ, הנחו את התלמידים לבחור ברעיונות ובמושגים אחרים מהסרטון או מהנושא הנלמד, לשבץ אותם בתרשים, ולהשלים את כיוון החצים בהתאם.

 

נותנים כותרת

במשימה זו התלמידים נדרשים להתאים מושגים מתוך הסרטון במיקום הנכון שלהם באיור. האיורים עצמם מגוונים ושונים: יש הממחישים שלבים בתהליך, יש המציגים מערכת או תופעה מורכבת, ויש המתמקדים בפריטים מסוימים המוצגים  בסרטון.

 

רעיונות נוספים להמשך עבודה בכיתה:

חוזרים לסרטון! הציעו לתלמידים לחזור לסרטון לצפייה נוספת, לבחור באיור אחר מאלה שהוצעו באתגר, לצלם צילום מסך, ולמקם בו מושגים מתאימים.

 

השלמת משפטים

במשימה זו התלמידים נדרשים להשלים סדרת משפטים או פסקה, באמצעות מילים מתוך מאגר נתון. השלמה נכונה של המשפטים דורשת הבנה והפנמה של הידע שנרכש בסרטון. מעבר להעשרת הידע בתחום המודבר, המשימה השלמת משפטים מפתחת את מיומנות הבנת הנקרא ומרחיבה את אוצר המילים.

רעיונות נוספים להמשך עבודה בכיתה:

יוצרים משימה חדשה! הנחו את התלמידים ליצור משימת השלמת משפטים משלהם, ולהיעזר במקבץ השאלות והתשובות של בריינפופ בנושא הנלמד. אנו מציעים לקחת את אחת מהתשובות בנושא, להסתיר מילים מסוימות, ולתת את המשימה שיצרו לתלמיד אחר. משימה זו יכולה להיות גם משימה קבוצתית, כשכל קבוצה מקבלת תשובה אחרת לעבוד עליה, ולאחר מכן לתת אותה כמשימה לקבוצה אחרת.

 

התאמות

במשימה זו התלמידים נדרשים לערוך התאמות בין מילים או איורים על בסיס התוכן שנלמד בסרטון. בבסיס ההתאמות קשר של סיבה ותוצאה, מושג והסברו, איור והסברו, שני איורים כחלק מתהליך ועוד.

 

רעיונות נוספים להמשך עבודה בכיתה:

יוצרים התאמות חדשות! הנחו את התלמידים להמשיך ולייצר התאמות חדשות משלהם בנושא הנלמד, על בסיס תוכן הסרטון, ולתת את המשימה שיצרו לחבריהם לכיתה. משימה זו יכולה להתאים היטב גם למשימה קבוצתית.

בחירה מרובה

במשימה זו התלמידים נדרשים לסמן את כל התשובות הנכונות, ותמיד יש יותר מתשובה אחת נכונה. מעצם העובדה שמספר התשובות הנכונות אינו ידוע מראש, נדרשת מהתלמידים חשיבה מעמיקה יותר, והסיכוי לנחש את התשובה הנכונה ללא מחשבה קטן משמעותית.

 

רעיונות נוספים להמשך עבודה בכיתה:

עובדים ביחד! משימה זו היא אידאלית לעבודה בקבוצה, בשל הדיון הקבוצתי שהיא לרוב מעוררת בקרב התלמידים. הנחו את התלמידים להתחלק לקבוצות לקראת העבודה על משימה זו, בין באופן דיגיטלי מול מחשב, ובין באמצעות הגרסה המודפסת של המשימה, ולנמק כל בחירה או אי בחירה שלהם באחת התשובות המוצעות.

לפי הסדר

במשימה זו התלמידים נדרשים לסדר אירועים או מושגים לפי סדר מסוים. משימת "לפי הסדר" עוזרת בראייה הרחבה, הכרונולוגית או התהליכית של הנושא הנלמד בסרטון.

 

רעיונות נוספים להמשך עבודה בכיתה:

עושים סדר חדש! חלקו את הכיתה לקבוצות, והנחו כל קבוצה לייצר משימת לפי הסדר משלה, המבוססת על הסרטון. אחרי צפייה נוספת בסרטון, על חברי הקבוצה לזהות בסרטון מושגים או תהליכים שאפשר לסדרם באופן מסוים. עליהם לכתוב או לצייר את אותם המושגים על כרטיסיות, לערבב, ולתת לקבוצה אחרת לסדר אותן על פי הסדר הנכון.

הדגשת טקסט

במשימה זו התלמידים נדרשים להדגיש ולסמן מילים או משפטים מסוימים בטקסט, על פי הנחיות משתנות. הדגשה של מילים או קטעים מסוימים בטקסט עוזרת לתלמידים להתמקד במידע חיוני בטקסט, על פי הוראות נתונות מראש, ולחדד את ההבחנה בין עיקר לטפל.

 

רעיונות נוספים להמשך עבודה בכיתה:

קידום חשיבה רפלקטיבית! עוררו דיון בכיתה שבסיסו חשיבה רפלקטיבית – מדוע הם מתבקשים להדגיש טקסט מסוים? שאלות מנחות שיכולות לעזור בדיון כזה: כיצד זיהוי המידע המסוים עוזר לכם להבין יותר את הנושא הנלמד? מה הדבר הקשה ביותר בביצוע ההדגשה?

 

דיאגרמת ואן

במשימה זו התלמידים נדרשים למקם מושגים שונים בדיאגרמת ואן.

העבודה בדיאגרמת ואן מעודדת חשיבה מסדר גבוה בכך שהיא מעודדת את התלמידים לראות את השונה ואת המשותף בין מושגים שונים, בדרך גרפית וברורה.

רעיונות נוספים להמשך עבודה בכיתה:

יוצאים מהמחשב! הדפיסו או הקרינו את תרשים דיאגרמת ואן שמופיע ב"לומדים עם בריינפופ", והנחו את התלמידים לייצר דיאגרמה משלהם המבוססת על מושגים אחרים שנלמדו בסרטון. הנחו את התלמידים לכתוב נקודות דמיון ושוני בין המושגים, ואז לתת את האתגר שיצרו לתלמיד אחר בכיתה. עבודה זו אידאלית גם לעבודה בקבוצות קטנות.

מילות מפתח  אתגר