תרשים המאפשר להציג באופן חזותי קשרים בנושא מסוים. אפשר לעשות שימוש בתרשים בתכנון פרויקט, בסיכום נושא ועוד.

PDF