Lesson Planning

מתעניינים באתר בריינפופ עבור המורים והתלמידים בבית הספר שלכם? אנו מציעים מינויים בית ספריים במגוון מסלולים, עם גישה ל:

check

כ-1,000 סרטוני אנימציה המותאמים לשכבות גיל שונות ולתחומי דעת מגוונים. הסרטונים כוללים נושאים המותאמים לתוכנית הלימודים ומבנים ידע.

check

הסרטונים מלווים במעטפת פדגוגית: חידונים, פעילויות אינטראקטיביות, מערכי שיעור למורים, הצעות הסרטונים מלווים במעטפת פדגוגית: חידונים, פעילויות אינטראקטיביות, מערכי שיעור למורים, הצעות לנקודות עצירה במהלך צפייה ועוד.

check

לומדים עם בריינפופ: אתר פדגוגי למורים ובו תוכן המסייע בשימוש מושכל ומיטבי בבריינפופ במהלך שיעור ומחוצה לו.

check

בריינפופ ELL: אתר ללימוד אנגלית כשפה שנייה המציע 90 שיעורים לסיוע בבניית אוצר מילים ובהקניית כישורי דקדוק.