הסרטונים: לרשותכם מבחר של כ-900 סרטונים בתחומי דעת שונים, שהתכנים שלהם מותאמים לתוכניות הלימוד של משרד החינוך. אורכם הממוצע של הסרטונים הוא כחמש דקות.

מערך השיעור: השתמשו במערכי השיעור המצורפים לסרטונים, במקביל להקרנת הסרטון במסגרת השיעור. מערכי השיעור שלנו כוללים משאבים נוספים לשימוש בכיתה כמו דפי עבודה וקטעי קריאה, והם מלווים בשאלות. מערכי השיעור מותאמים לתוכניות הלימודים בתחומי הדעת השונים בכיתות השונות, ומתבססים על מושגי מפתח בהוראת הנושא המוצג בסרטון ועל מיומנויות שונות.

חידון: השתמשו בחידון המתלווה לכל אחד מסרטוני בריינפופ. זהו חידון רב-ברירה אינטראקטיבי שכולל עשר שאלות. השאלות בודקות ידע והבנה של מושגים כעקרונות מרכזיים המוצגים בסרטון.

החידון מוצע בשלוש דרכים:

חידון משוב מידי – התלמיד מקבל משוב מידי על הפתרון בכל שאלה, ואינו יכול להתקדם עד שלא ענה תשובה הנכונה. תוכלו להשתמש בפורמט גם בכיתה כפעילות חווייתית-משחקית במליאה, למשל עריכת תחרות בין קבוצות.

חידון עם תוצאה – התלמיד עונה על כל השאלות, ובסוף מקבל משוב מפורט על הצלחתו. אפשר לשלוח את תוצאות חידון זה למורה בדואר האלקטרוני.

חידון מודפס – אפשר להדפיס את החידון ולפתור אותו באופן מסורתי, בסימון התשובות הנכונות, ובתום הפעילות אפשר להגיש למורה לבדיקה. תוכלו להשתמש בחידון המודפס גם כדף צפייה לתלמידים בעת צפייה שנייה בסרטון.

שאלות ותשובות: הציעו לתלמידים לעיין במאגר השאלות והתשובות המצורף לסרטון. כך יוכלו להרחיב את ידיעתם בנושא, ולחזור על הנושאים שהוצפו בסרטון. באופן זה עודדו את התלמידים לשאול שאלות נוספות בנושא כמו גם לחבר בעצמם תשובות תמציתיות. שאלות שלא נמצא להן מענה אפשר לשלוח לתום ומובי, ואנו מבטיחים לענות בתשובה אישית לדואר האלקטרוני.

משימות "האתגר": התנסו עם התלמידים בפתרון משימות האתגר האינטראקטיביות המצורפות לחלק גדול מסרטוני בריינפופ, ובכך תזמנו לתלמידים עיבוד פעיל, משמעותי ומגוון של התכנים הנלמדים בסרטון. משימות האתגר כוללות בין היתר עבודה עם דיאגרמת ואן, עם מפות מושגים, השלמת משפטים ומציאת הרעיון המרכזי, ואפשר ליישם אותן בדרך חווייתית בעבודה בקבוצות או בעבודה פרטנית. כמו החידון של בריינפופ, גם משימות האתגר ניתנות לפתרון בשלושה אופנים: אתגר ובו משוב מידי, אתגר ובו תוצאה בסיום העבודה ואתגר מודפס.

ציר זמן: עשו שימוש בצירי הזמן המצורפים לסרטונים, ומציגים את נושא הסרטון באופן התפתחותי לאורך זמן. בציר הזמן מוצגת פריסה כרונולוגית של אירועים, תגליות ואישים, וכך נושא הסרטון מתחבר לציוני דרך רלוונטיים בעבר כמו גם בהווה. תוכלו גם להציג את ציר הזמן כנקודת פתיחה להצגת הנושא הנלמד בכיתה. כמו כן הציעו לתלמידים להכין ציר זמן חלופי או להוסיף נקודות חדשות לציר הזמן הקיים.

פעילות: התנסו בפעילויות הפשוטות שאנחנו מציעים להמחשת צדדים שונים בנושא הנלמד. תוכלו להפנות את התלמידים להתנסות בהן כחלק משיעורי הבית, כהמשך לפעילות בכיתה או כהשלמה וכהעשרה.

חיפוש לפי תוכנית הלימודים: כלי החיפוש יאפשר לכם למצוא באתר את הסרטון המתאים לנושא הנלמד בכיתה, בהתאם לכיתת הלימוד, לתחום הדעת ולתוכנית הלימודים העדכנית בתחום.

רשימה מפורטת של סרטונים ותכנים המסודרת על פי מקצועות הלימוד, כיתת הלימוד ותוכנית הלימודים, תאפשר לכם לתכנן רצף הוראה נושאי, וליצור יחידות לימוד מותאמות לכיתה ולתוכנית הלימודים, הכוללות מגוון משאבי תוכן ופעילויות.

לוח השנה: עקבו אחרי לוח השנה שלנו המציע סרטונים הקשורים לאירועים בלוח השנה. תוכלו גם לקשר את האירועים ואת הסרטונים שמצוינים בלוח עם לוח השנה האישי שלכם בגוגל. כמו כן תוכלו להקדיש פינה יומית או שבועית לדיון עם התלמידים באירועי השבוע, כפי שהם משתקפים בלוח השנה.

הסרטון היומי: בכל יום מתחלף ומתעדכן באתר סרטון יומי, שמדגיש אירועים בלוח השנה, ומציין מועדים בינלאומיים חשובים וימי הולדת של אישים נודעים. נצלו את הסרטון היומי עם פתיחת יום הלימודים להתעדכנות בנושא חדש, כחלק משגרת הלמידה הכיתתית או כמטלת צפייה בבית במסגרת העשרה.

 שמים דגש: אנו מציעים באתר בריינפופ מקבצי תוכן, הכוללים מספר סרטונים ומשאבים תחת מעטפת נושאית משותפת. מקבצי "שמים דגש" מכוונים להיבטים אקטואליים בלוח השנה, כמו שבוע האינטרנט הבטוח או היבטים שונים בתוכניות הלימודים, למשל בנושא איכות הסביבה. המקבצים יאפשרו לכם להיערך מראש עם מגוון של תכנים ופעילויות, שיחשפו את התלמידים לתכנים עשירים וחווייתיים בנושא.

להרחבה – ראו את חוברת ההדרכה שלנו כאן.