תרשים זה עוזר להתמקד בעיקר בעת כתיבת סיפור באמצעות התיבות: פתיחה, גוף הסיפור וסיכום. מתאים לכל המקצועות רבי המלל כגון שפה, היסטוריה ותנ"ך....
תרשים גרפי המסייע בכתיבת חיבור באמצעות שלושה חלקים מרכזיים: פתיח, גוף החיבור וסיכום....
שמש האסוציאציות יכולה לסייע בארגון של המחשבות והרעיונות בנושא הנלמד, או בתכנון מטלה או פרויקט. במרכז המפה מומלץ לכתוב את הרעיון או את המושג ...
תרשים מארגן לסיכום תכנים מספרי לימוד. הדף מקל את פעילות הסיכום, ומאפשר להתמקד בעמודים מסוימים ובמידע שבהם, לזהות רעיונות מרכזיים בספר, ולהגד...
תרשים זה משמש למעקב ולניתוח תהליכים רבי שלבים בתחומי דעת שונים. התרשים יכול לשמש לסיכום של נושא או תהליך או כאמצעי הערכה (להגשה/לבוחן) בנושא...
תרשים זה מאפשר רישום תמציתי של שרשרת אירועים, סיבות ותוצאות, בתהליכים בתחומי דעת שונים. הוא יכול לשמש לסיכום או כאמצעי הערכה לנושא או לתהליך...
"מפת סיפור" זו מצוינת לארגון חזותי ותמציתי של סיפור הנלמד או נכתב בכיתה או בבית. אפשר להשתמש בה לארגון מידע מסיפורים בתחומי דעת שונים כשלד ל...
סרטוט המאפשר לבטא באופן חזותי את הקשרים בין קבוצות - מה המשותף להן ומה השונה ביניהן. אפשר להתאים להשוואת תהליכים בהיסטוריה, בתנ"ך, בגאוגרפיה...
למידה מבוססת פרויקטים היא למידה שבמרכזה תהליך חקר מתמשך המכונה "פרויקט". תהליך זה מערב למידה עתירת חשיבה שיתופית ופעילה מצד התלמידים, כאשר ה...
תוצרי הלמידה המצופים כיום מתלמידים אינם מסתכמים עוד במבחנים ובעבודות, אלא באים לידי ביטוי כתוצרים חדשניים, חלופיים, מגוונים יותר ויצירתיים, ...
רעיונות, טיפים ואסטרטגיות הוראה לשימוש מגוון בבריינפופ בכיתה. ...
גישת "הכיתה ההפוכה" היא גישה של למידה והוראה שבה לומדים מראש בבית, ומתרגלים בכיתה, ומכאן שמה. הגישה מקדמת למידה מקדימה של החומר העיוני בבית,...