תבנית ציר זמן יכולה לסייע בארגון נושא באופן התפתחותי לאורך זמן ובאופן חזותי ברור. בתוך הריבועים הריקים לאורך תבנית ציר הזמן אפשר לשבץ אירועים, תגליות ואישים הקשורים לנושא ציר הזמן (כמו בצירי הזמן באתר בריינפופ).

השלמת תבנית ציר הזמן יכולה לשמש כמשימת חקר, יחידנית או קבוצתית, בפתיחת נושא נלמד או בסיכומו, וכמשימה בהמשכים במהלך למידת הנושא. אפשר להוסיף נקודות חדשות לאורך ציר הזמן הקיים.

PDF