באמצעות מחוון זה אפשר להעריך סרטון ברוח בריינפופ שהתלמידים הכינו. המחוון מתייחס לכל מרכיבי הסרטון ברמות של ידע, תכנון, עיצוב ועוד. מחוון זה ...
למידה מבוססת פרויקטים היא למידה שבמרכזה תהליך חקר מתמשך המכונה "פרויקט". תהליך זה מערב למידה עתירת חשיבה שיתופית ופעילה מצד התלמידים, כאשר ה...
תוצרי הלמידה המצופים כיום מתלמידים אינם מסתכמים עוד במבחנים ובעבודות, אלא באים לידי ביטוי כתוצרים חדשניים, חלופיים, מגוונים יותר ויצירתיים, ...
רעיונות, טיפים ואסטרטגיות הוראה לשימוש מגוון בבריינפופ בכיתה. ...
גישת "הכיתה ההפוכה" היא גישה של למידה והוראה שבה לומדים מראש בבית, ומתרגלים בכיתה, ומכאן שמה. הגישה מקדמת למידה מקדימה של החומר העיוני בבית,...