גישת "הכיתה ההפוכה" היא גישה של למידה והוראה שבה לומדים מראש בבית, ומתרגלים בכיתה, ומכאן שמה. הגישה מקדמת למידה מקדימה של החומר העיוני בבית, בקצב אישי. לכיתה התלמידים באים לצורך הצפת שאלות, שיתוף והצגת תוצרים והמשך התקדמות בנושא הנלמד. תוכני בריינפופ מתאימים מאוד למודל "הכיתה ההפוכה", כיוון שהם מזמנים לתלמידים תכנים נגישים וחווייתיים ללמידה מקדימה, כמו גם מגוון של משאבים ופעילויות שונות לחוויית למידה פעילה הנעשית בכיתה.

PDF