בקשו מהתלמידים לכתוב מילים/מושגים חדשים שנתקלו בהם במהלך הצפייה בסרטון. הנחו אותם לנסות ולנסח בעצמם את פירושם או את הגדרתם על פי הסרטון, ובהמשך לחפש בעצמם את משמעות המילים/המושגים בספרי הלימוד או במילון.

PDF