הנחו את התלמידים למלא את הפרטים בטבלה בזמן שהם צופים בסרטון. אפשר לעצור את הסרטון אם נחוץ.

PDF