באמצעות מחוון זה אפשר להעריך סרטון ברוח בריינפופ שהתלמידים הכינו. המחוון מתייחס לכל מרכיבי הסרטון ברמות של ידע, תכנון, עיצוב ועוד. מחוון זה יכול לשמש הן את המורה והן את התלמידים עצמם בתהליך הפקת הסרטון.

PDF