תוצרי הלמידה המצופים כיום מתלמידים אינם מסתכמים עוד במבחנים ובעבודות, אלא באים לידי ביטוי כתוצרים חדשניים, חלופיים, מגוונים יותר ויצירתיים, שבהם התלמיד מבטא את כישוריו האישיים הייחודיים, את תחומי העניין שלו ואת סגנון הלמידה שלו. סרטוני בריינפופ ושאר משאבי הלמידה שלנו יכולים להשתלב במגמה זו, ולשמש השראה ומודל לתוצרי למידה חלופיים וחווייתיים, למשל, יצירת סרטון לסיכום למידה בנושא, כתיבת מאגר שאלות ותשובות בנושא נלמד, הכנת ציר זמן אישי או כיתתי ועוד. מורכבות תוצרי הלמידה יכולה להשתנות בהתאם לגיל התלמידים וליכולותיהם.

PDF