טבלה זו מאפשרת לארגן רעיונות סביב נושא לימודי, תוך הבחנה בין עובדות, שאלות ותשובות בהקשר לנושא. הטבלה יכולה לשמש לגיבוש נושא נלמד, לתכנון פרויקט או לניתוח חומר קריאה במגוון תחומי דעת.

PDF