תרשים מארגן לסיכום תכנים מספרי לימוד. הדף מקל את פעילות הסיכום, ומאפשר להתמקד בעמודים מסוימים ובמידע שבהם, לזהות רעיונות מרכזיים בספר, ולהגד...
תרשים זה משמש למעקב ולניתוח תהליכים רבי שלבים בתחומי דעת שונים. התרשים יכול לשמש לסיכום של נושא או תהליך או כאמצעי הערכה (להגשה/לבוחן) בנושא...
תרשים זה מאפשר רישום תמציתי של שרשרת אירועים, סיבות ותוצאות, בתהליכים בתחומי דעת שונים. הוא יכול לשמש לסיכום או כאמצעי הערכה לנושא או לתהליך...
"מפת סיפור" זו מצוינת לארגון חזותי ותמציתי של סיפור הנלמד או נכתב בכיתה או בבית. אפשר להשתמש בה לארגון מידע מסיפורים בתחומי דעת שונים כשלד ל...
סרטוט המאפשר לבטא באופן חזותי את הקשרים בין קבוצות - מה המשותף להן ומה השונה ביניהן. אפשר להתאים להשוואת תהליכים בהיסטוריה, בתנ"ך, בגאוגרפיה...
למידה מבוססת פרויקטים היא למידה שבמרכזה תהליך חקר מתמשך המכונה "פרויקט". תהליך זה מערב למידה עתירת חשיבה שיתופית ופעילה מצד התלמידים, כאשר ה...
תוצרי הלמידה המצופים כיום מתלמידים אינם מסתכמים עוד במבחנים ובעבודות, אלא באים לידי ביטוי כתוצרים חדשניים, חלופיים, מגוונים יותר ויצירתיים, ...
רעיונות, טיפים ואסטרטגיות הוראה לשימוש מגוון בבריינפופ בכיתה. ...
גישת "הכיתה ההפוכה" היא גישה של למידה והוראה שבה לומדים מראש בבית, ומתרגלים בכיתה, ומכאן שמה. הגישה מקדמת למידה מקדימה של החומר העיוני בבית,...
Write captions and/or sequence the images using ordinal numbers in this storyboard sequencing activity from the BrainPOP ELL movie, Let’s Fl...
Use this storyboard to write captions using the modal verb can Writing assignment after watching the BrainPOP ELL movie, The Dog Show, usin...
Comics - Practice writing in different tenses. Ask you students to create comics in different tenses - you can do it after watching the ‘re...