תרשים מארגן לסיכום תכנים מספרי לימוד. הדף מקל את פעילות הסיכום, ומאפשר להתמקד בעמודים מסוימים ובמידע שבהם, לזהות רעיונות מרכזיים בספר, ולהגדירם באמצעות הפרטים המרכיבים אותם. מתאים למגוון תכנים בהיסטוריה, בגאוגרפיה, במדעים ועוד.

PDF