סרטוט המאפשר לבטא באופן חזותי את הקשרים בין קבוצות – מה המשותף להן ומה השונה ביניהן. אפשר להתאים להשוואת תהליכים בהיסטוריה, בתנ"ך, בגאוגרפיה, בספרות, בשפה ועוד.

PDF