"מפת סיפור" זו מצוינת לארגון חזותי ותמציתי של סיפור הנלמד או נכתב בכיתה או בבית. אפשר להשתמש בה לארגון מידע מסיפורים בתחומי דעת שונים כשלד לסיפור חדש שכתב/ה התלמיד/ה.

PDF