תרשים זה משמש למעקב ולניתוח תהליכים רבי שלבים בתחומי דעת שונים. התרשים יכול לשמש לסיכום של נושא או תהליך או כאמצעי הערכה (להגשה/לבוחן) בנושא הנלמד.

PDF