דף מלווה לצפייה מושכלת בסרטון, המעודד עצירות במהלך הצפייה, התעכבות על מושגים וחידוד ההבנה.

PDF