תרשים גרפי המסייע בכתיבת חיבור באמצעות שלושה חלקים מרכזיים: פתיח, גוף החיבור וסיכום.

PDF