"מפת סיפור" זו משמשת לארגון חזותי ותמציתי של סיפור הנלמד או נכתב בכיתה או בבית. אפשר להשתמש בה לארגון מידע מסיפורים בתחומי דעת שונים: שפה, תנ"ך, היסטוריה או כשלד לסיפור מקורי.

 

PDF