עודדו את התלמידים ליצור סרטון אנימציה ברוח בריינפופ, שיביא לידי ביטוי את הידע שצברו במהלך הלמידה. דף ההנחיות שלפניכם מסביר את השלבים ביצירת הסרטון.

PDF