צפו בסרטון דוד בן גוריון באתר בריינפופ. לאחר הצפייה ענו על החידון  במשוב מידי.

מלאו את המשימות הבאות:

  1. אילו תפקידים מילא בן גוריון במהלך חייו?
  2. בסרטון על בן גוריון מובא ציטוט שלו, שבו הוא אומר: "עלינו לעזור לאנגלים במלחמה כאילו אין ספר לבן, ולהיאבק בספר הלבן כאילו אין מלחמה". באילו נסיבות נאמרו הדברים, ומה הייתה כוונתו של בן גוריון בדבריו?
  3. דוד בן גוריון מונצח בשמותיהם של רחובות ומוסדות שונים בישראל וכן בציון יום לזכרו במערכת החינוך. מדוע?
  4. מכל מעשיו של בן גוריון בדרך להקמת המדינה, מהי לדעתכם ההחלטה החשובה ביותר שלו? נמקו את תשובתכם.
  5. נסו להיכנס לנעליו של דוד בן גוריון. נסחו מגילת עצמאות לילדי ישראל. התאימו את נוסח המגילה לחברה הישראלית של היום, והתייחסו לזכויותיהם ולחובותיהם של ילדים בארץ, לפי השקפתכם.

הציגו את המגילה שכתבתם בדרך יצירתית שמתאימה לתקופה שבה אנחנו חיים. (צילום יצירתי/שימוש באפליקציות וכו')

שלחו את המגילה למרחב הווירטואלי המשותף.

PDF