צפו בסרטון חנוכה – חג האור באתר בריינפופ. לאחר הצפייה ענו על החידון במשוב מידי.

מלאו את המשימות הבאות:

1. בסרטון מוזכרים קשרים שונים שבין שמן לחג החנוכה. מהם? מהו נס פך השמן? (לצורך השאלה השנייה היעזרו במקורות ברשת)

2. מהם ההבדלים בין המנורה לחנוכייה?

התייחסו בתשובתכם לפרטים הבאים: מספר הקנים,

מועד ההדלקה, סיבת ההדלקה, איפה מדליקים,

מי מדליק כל אחת מהן,

ובאיזה חומר בערה משתמשים בהדלקתן.

3. כדי לבעור האש זקוקה לשלושה גורמים חיוניים: חום, חמצן וחומר בערה.

דמיינו שהאש שלכם היא הצלחה באתגר שהצבתם לעצמכם. תארו את האתגר ואת הגורמים החיוניים שיסייעו בהצלחתכם?

4. פעילות יצירתית – החנוכייה שלי.

דמיינו לכם חנוכייה שכל אחד מהקנים שלה קשור לתחום שבו אתם מתעניינים במיוחד (ספורט, בישול, קריאה, מוזיקה, תנועת נוער וכדומה). צרו את החנוכייה מפריטים שונים שנמצאים בבית (או מתמונות ברשת) וקשורים לתחום זה. צרפו הסבר שבו תנמקו את הבחירה שלכם בכל אחד משמונת קני החנוכייה והשמש.

צלמו את החנוכייה שלכם, ושתפו את הצילום במרחב הוירטואלי.

PDF