צפו בסרטון יאנוש קורצ'ק באתר בריינפופ. לאחר הצפייה ענו על החידון במשוב מידי.

מלאו את המשימות הבאות:

  1. מה הנחה את יאנוש קורצ'אק בחינוך ילדים? איך עקרונות אלה באו לידי ביטוי בבית היתומים אותו ניהל?
  2. איך קוראים לשיטת החינוך שפיתח יאנוש קורצ'אק?  מה העקרונות שלה? האם אתם מכירים בית ספר שמתנהל על פי שיטה זאת?
  3. מה לדעתכם היתרונות בשיטה זו? מה החסרונות שלה?
  4. מה דעתכם על כך שיאנוש קורצ'אק החליט להישאר עם הילדים בבית היתומים שלו, למרות שיכול היה לצאת מהגטו, ובכך למעשה הקריב את חייו?
PDF