"אתגר" בבריינפופ

פורסם על ידי hadaro

האתגר בבריינפופ הוא משאב תוכן חדש, ובו משימות אינטראקטיביות מבוססות נושא, הבוחנות כישורים קוגניטיביים וחשיבה מסדר גבוה. האתגר כולל ארבע משימות אינטראקטיביות, המלוות את סרטוני בריינפופ והן חלק ממשאבי ה...