פעילות בכיתה: הערבות ההדדית

דמויות מופת בחברה הישראלית והעולמית

פורסם על ידי hadaro

הנושא השנתי של מערכת החינוך השנה, "הערבות ההדדית", הוא הזדמנות לתלמידים ליצור היכרות מעמיקה עם דמויות מופת בתולדות ישראל ובהיסטוריה העולמית המסמלות ערך זה. בפעילות זו יחקרו התלמידים אישים אלה, שמעשיהם ואישיותם מביאים לידי ביטוי ערכים שהם אבני הבניין לחברה סולידרית ומלאת חמלה. הפעילות הבאה מתאימה לכיתות ד'-ו'.

 שלב א – עבודת חקר

מחלקים את תלמידי הכיתה לקבוצות. כל קבוצה תבחר באישיות אחת בתולדות ישראל או בהיסטוריה העולמית המסמלת את ערך הערבות ההדדית. כדי להקל על התלמידים את הבחירה, הם מוזמנים להיעזר באישים המופיעים במקבץ הסרטונים שמים דגש – ערבות הדדית. מומלץ לעודד את התלמידים לבחור באישיות שאינה מוכרת להם, כדי שיחקרו לעומק את מאפייניה.

התלמידים יתעמקו בפועלה של האישיות שהם חוקרים:

  • מתי והיכן פעלה הדמות?
  • מה היו האירועים הבולטים בפועלה החברתי של הדמות?
  • כיצד הערכים ערבות הדדית, סולידריות, אמפתיה וחמלה משתקפים במעשיה של הדמות?

את המחקר אפשר לבסס על סרטוני בריינפופ בנושא, על חקירה נוספת באינטרנט ועל מקורות כתובים בנושא.

שלב ב – הצגת המחקר

את המחקר יציגו קבוצות התלמידים בהרצאה, במצגת, באתר, בבריסטול, בשילוב שלהם או באמצעי העברה אחר לבחירתם. התלמידים יציגו בפני המליאה את דמות המופת שחקרו ואת מאפייניה השונים. את כלל התוצרים אפשר להציג בפינה בכיתה או בבית הספר, ואם התוצרים הם דיגיטליים – באתר בית הספר.

בהצלחה!