פעילות בכיתה: אינטרנט בטוח

להיות בטוח באינטרנט

פורסם על ידי hadaro

לרגל יום האינטרנט הבטוח, לפניכם הצעה לפעילות חברתית בכיתה המבוססת על שיטת ה"דיבייט". מטרת הפעילות להגביר את המודעות לסכנות באינטרנט, ולהציע דרכי התמודדות עמן. התוכנית מומלצת לתלמידי כיתה ד' והלאה.

מה עושים?

א. מומלץ לסדר את הכיתה בצורת ח' כדי לאפשר מרחב תזוזה בכיתה.

ב . כדי להציג את הנושא, אפשר להקרין בפני התלמידים סרטון בריינפופ או כמה סרטונים העוסקים באינטרנט בטוח (קישור לשמים דגש): הטרדה ברשת, פרטיות המידע, אתיקה באינטרנט ועוד.

ג. בשלב זה נציג לתלמידים היגדים בנושא הרגלי השימוש באינטרנט, והם יתבקשו להחליט "מסכים" או "לא מסכים" לכל אחד מההיגדים.

שימו לב, ההיגדים  אינם נוקטים עמדה מסוימת כלפי זהירות באינטרנט. ההפך. הם סוקרים את הרגלי השימוש באינטרנט של התלמידים, ומאפשרים להם להיווכח בעצמם שלא כל פעולותיהם באינטרנט נעשות בזהירות הראויה.

נצלו את הדיון המתפתח בין התלמידים כדי לכוון את הכיתה לבעיות שעלולות להיווצר משימוש מסוים באינטרנט. לדוגמה, כאשר התלמידים ידונו בהיגד "אני מאשר כל מי שרוצה להיות חבר שלי בפייסבוק", נסו לכוון את התלמידים לבעיה שעלולה להיווצר עקב הפצתם של המידע האישי והתמונות שלהם לכל דורש.

בתום הצגת ההיגד לתלמידים על הלוח, התלמידים שמזדהים עם תוכן ההיגד יתייצבו בצד אחד של הכיתה, והמתנגדים – בצדו האחר. לאחר החלוקה לשתי קבוצות, תבחר כל קבוצה נציג שיסביר את עמדתו, ויתנהל "דיבייט", או עימות, בין שני נציגי הקבוצות. אם הקבוצה מתקשה לבחור נציג, אפשר לסייע לה בהטלת המשימה על אחד התלמידים בה שמתאים לכך.

ד. העימות בשיטת ה"דיבייט" ייערך בזמן מוקצב של חמש עד עשר דקות על פי רמת הדיון. אפשר לערוך כמה "דיבייטים" על כמה היגדים, על פי הזמן שנקציב לפעילות. בכל "דיבייט" יציג אחד התלמידים את עמדתו בקצרה, ינמק אותה, וישלב דוגמאות בדבריו. לאחר הזמן שהוקצב לו, תעבור רשות הדיבור לנציג העמדה הנגדית. אפשר לערוך כמה סבבים כאלה על היגד מסוים.

ה. סיכום הפעילות במליאה. בשלב הזה אפשר לכוון את התלמידים לנושאים ה"בוערים" כמו הסכנות בחשיפת פרטים אישיים ברשת, הצורך בדיווח על הטרדה ברשת והבעייתיות הגדולה שבהצקה ובהטלת חרם על תלמידים מסוימים.

ו. לסיום הפעילות, נציג בפני הכיתה כללי בטיחות באינטרנט כפי שהם מופיעים בסרטון שלנו בנושא. אפשר לבקש מתלמיד אחד או יותר להכין את הכללים לפני השיעור, ולהציג אותם במליאה.*

היגדים לדוגמה בנושא שימוש באינטרנט

  1. אני מאפשר רק לחברים לראות תמונות שלי בפייסבוק/אינסטגרם.
  2. אני מעדיף "לשוחח" עם חברים במחשב ולא פנים אל פנים.
  3. אף פעם לא אסכים להיפגש עם אדם שהכרתי באינטרנט.
  4. אני מאשר כל מי שרוצה להיות חבר שלי בפייסבוק/אינסטגרם.
  5. אהיה מוכן למסור פרטים אישיים לאדם באינטרנט רק לאחר שאראה תמונה שלו/ה.
  6. אהיה מוכן להיפגש עם חבר שהכרתי באינטרנט רק במקום ציבורי ובלוויית מבוגר.
  7. אני אף פעם לא כותב את גילי האמיתי באתר, אני רוצה שיחשבו שאני מבוגר יותר.
  8. אני אף פעם לא פותח מיילים או קבצים שנשלחו מאדם שאיני מכיר.
  9. אסכים למלא את פרטי האישיים בכל אתר אינטרנט כדי להירשם אליו.
  10. זה בסדר לפרסם את פרטי האישיים באינטרנט, כל עוד אני לא מוסר את שמי המלא.

* בכיתות הנמוכות, אפשר להציג את הכללים בפנטומימה. תלמיד יקבל כלל בפתק, יציג לתלמידים את תוכן הכלל והכיתה תצטרך לנחש מהו.