פעילות בכיתה: אור וחושך

באנו חושך לגרש

פורסם על ידי hadaro

חג החנוכה הקרב ובא מזמן דיון עם התלמידים במשמעותם של אור וחושך בעולמנו. נשוחח על אור וחושך בתחומי המדע והאמנות, תוך הכנת יצירות שונות.

בפתיחת הפעילות נציג לתלמידים את הסיפור ההיסטורי של חג החנוכה, בעזרת סרטון החשמונאים, ואת הקשר שבין חנוכה לאור באמצעות הסרטון חנוכה – חג האור.

נשאל את התלמידים על משמעות האור בחג החנוכה. מדוע לדעתם חנוכה נקרא חג האורים, ומהם מרכיבי "האור והחושך" בחג זה בהקשר ההיסטורי של מרד החשמונאים ביוונים.

לאחר מכן נחלק את התלמידים לקבוצות לפי תחומים של תוכן. כל קבוצה תחקור באמצעות סרטוני בריינפופ היבטים שונים של "אור וחושך בעולמנו".

"האור והחושך" בהיסטוריה של העולם

נבקש מהתלמידים בקבוצה זו לצפות באחד הסרטונים הבאים, המציגים היבטים של "ניצחון האור על החושך", כלומר ניצחון הטוב על הרע בהקשר של תופעות היסטוריות: עבדות, מלחמת העולם השנייה, פיגועי 11 בספטמבר.

לאחר הצפייה בסרטון ננחה את התלמידים לסדר בטבלה את מרכיבי "האור" מחד, ואת מרכיבי "החושך" מאידך ולנמק את בחירתם בעקבות הצפייה בסרטון. נבקש מהתלמידים לבטא את תחושותיהם בכתיבה (שיר או סיפור) או ביצירה אמנותית (ציור/מיצג), תוך שהם משתמשים בהיבטים של אור וחושך בתוצר שלהם. התוצר יכול להיות אישי או שיתופי.

"האור והחושך" בתחומי המדעים השונים

האור והחושך עומדים בבסיסם של תופעות מדעיות שונות. נבקש מהתלמידים בקבוצה לצפות באחד הסרטונים הבאים: השמש, הצל, שעון קיץ ושעון חורף. לאחר הצפייה נבקש מהם לסכם בקצרה את הקשר בין אור לחושך כפי שהוצג בסרטון שבו צפו. התלמידים יכולים לסכם באמצעות כתיבה, ציור, תרשים או מיצג.

האור והחושך באמנות – בציורי האמנים האימפרסיוניסטים

ננחה את התלמידים בקבוצה זו לצפות בסרטון על זרם האימפרסיוניזם. רבים מהציירים האימפרסיוניסטים ציירו את השינויים שחלים בטבע בעקבות שינויים באור השמש. לסיכום למידתם מהסרטון נבקש מהתלמידים לכתוב שיר או סיפור המתאר את השפעתם של האור והחושך על ציורי האימפרסיוניסטים, או לצייר מראה מסוים בטבע כפי שנראה לדעתם בשעות שונות של תאורה.