פעילות בכיתה: ירושלים של כולם

מכירים את ירושלים

פורסם על ידי hadaro

לקראת יום ירושלים, החל בכ"ח באייר, נציע לתלמידים לגלות את פניה הרבים של ירושלים. לשם כך ניעזר בסרטוני בריינפופ. בחרנו בארבעה נושאים הקשורים לירושלים, וקישרנו לכל נושא כמה מהסרטונים שלנו. אפשר לחלק את התלמידים לקבוצות, ולהטיל על כל קבוצה עבודה בנושא אחר. בקשו מהתלמידים להכין תוצר המבוסס על התכנים המופיעים בסרטונים. אפשר להציע להם לכתוב סיכום עיוני קצר, סיפור, שיר או להכין מצגת או ליצור עבודת אמנות.

עיר הקודש

ירושלים קדושה לשלוש הדתות: יהדות, אסלאם ונצרות. צפו בסרטונים שלנו: ירושלים, הצלבנים, יום ירושלים ותשעה באב, והכינו עבודה המסכמת את חשיבותה של ירושלים בעיני כל אחת מהדתות.

בירת ישראל

בירושלים ממוקמים המוסדות המרכזיים של השלטון בישראל: בית הנשיא, הכנסת, משרדי הממשלה, בית המשפט העליון ועוד. צפו בסרטונים שלנו: מוסד הנשיאות, הכנסת, הפרדת רשויות ודמוקרטיה, והכינו עבודה המתארת את האופן שבו משתלבים  בעיר מוסדות המדינה השונים המצויים בירושלים.

הקרב על ירושלים

העיר ירושלים עמדה במרכזן של מערכות צבאיות לאורך הדורות. צפו בסרטונים שלנו: החשמונאים, בדרך למדינה, מלחמת העצמאות, מלחמת ששת הימים ויום ירושלים, והכינו עבודה המסכמת את המאבק על ירושלים לאורך ההיסטוריה של העם היהודי.

ירושלים של אנשי הרוח

שמם של אנשי רוח שונים נקשר בירושלים, חלקם גר בה, וחלקם יצר בה. צפו בסרטונים שלנו: ש"י עגנון, נעמי שמר ואליעזר בן יהודה, והכינו עבודה המתארת את הקשר של אישי רוח מרכזיים בישראל לירושלים.

בהצלחה!

צוות בריינפופ