הנושא השנתי של שנת הלימודים תשע"ט הוא "שומרים על אחדות – שומרים על ייחודיות".

במרכזו של הנושא חיזוק התחושה של השייכות והזהות של כל הקהילות בישראל ובתפוצות, קידום ההיכרות ביניהן ופיתוח ערבות הדדית.

ריכזנו בשבילכם מגוון סרטונים, תכנים, פעילויות ומשאבים נוספים ללמידה ולהוראה, המתאימים לנושא השנתי ויכולים להעשיר את ההתעסקות בנושא בכיתות הלימוד ומחוצה להן.

שמים דגש – אחדות ישראל

ריכזנו למענכם מגוון מנושאי בריינפופ המשקפים את גווניה הרבים של החברה הישראלית. צפו בסרטונים העוסקים במאפייני הקהילות השונות בארץ, על המארג של האוכלוסיות והדתות שבה, וכן בסמלים ובהיבטים המשותפים לכלל הקבוצות המרכיבות את הפסיפס הישראלי. במקבץ תמצאו סרטונים כמו: הבדואים, החברה הערבית בישראל, המאבק לעלייה מברית המועצות ועוד. תוכלו להיעזר גם במשאבי למידה נוספים, כמו ה"אתגר" בחברה הערבית בישראל והדרוזים, ומערך שיעור בדתות ואמונות.

 

כתבה – שומרים על אחדות – שומרים על ייחודיות

מה זה למעשה אומר? וכיצד אנו מתווכים נושא גדול ומורכב שכזה לתלמידים שלנו? בכתבה זו ננסה להתמקד בהיכרות עם התת-קבוצות בחברה הישראלית מחד גיסא, ולהראות את המאפיינים המשותפים לכולם מאידך גיסא, ולהציע דרכי עבודה מעניינות עם התלמידים.

 

פעילות – מכירים את שבטי ישראל

הצעה לפעילות קבוצתית ועבודת חקר שבה יבחרו התלמידים בקהילה/בקבוצה אחת בחברה הישראלית, יתעמקו בה ויכירו את פניה השונים, ויציגו את תוצאותיהם במגוון תוצרי למידה אפשריים.