צפו בסרטון על מלחמת ששת הימים באתר בריינפופ. לאחר הצפייה בחנו את עצמכם במשוב מידי או עם ציון, לבחירתכם.

מלאו את המשימות הבאות:

  1. במי נלחמה ישראל במלחמת ששת הימים? מה היה הקש ששבר הגמל אשר בעקבותיו פרצה מלחמה?
  2. מה לדעתכם הקשר בין מלחמת ששת הימים לציון יום ירושלים?
  3. מה היו תוצאות המלחמה? כיצד שינתה המלחמה את גבולותיה של ישראל? האם גבולות ישראל לאחר מלחמת ששת הימים זהים לגבולותיה היום? מה השתנה ומתי?

האם אתם יודעים או יכולים לשער כיצד קשורה מלחמת ששת הימים, שבה נחלה ישראל ניצחון צבאי מוחץ ומהיר, למלחמת יום כיפור?

PDF