צפו בסרטון יציאת מצרים באתר בריינפופ. לאחר הצפייה ענו על החידון במשוב מידי.

מלאו את המשימות הבאות:

  1. מהם הנסים המוזכרים בסרטון, שאירעו לישראל בצאתם ממצרים?
  2. לאחר שלושת ימי הליכה במדבר הגיעו בני ישראל למקור מים. מה הייתה תלונתם? וכיצד נתן משה פתרון לבעיה זו?
  3. לאחר קריעת ים סוף משה מחבר תפילה. כיצד נקראת תפילה זו, ולשם מה חיבר אותה?
  4. בדומה לתפילתו של משה, חברו שיר קצר, אפשר גם בחרוזים, המביע את ההתפעלות מנס חציית ים סוף כפי שחוו אותו בני ישראל.
PDF