שמש האסוציאציות יכולה לסייע בארגון של המחשבות והרעיונות בנושא הנלמד, או בתכנון מטלה או פרויקט. במרכז המפה מומלץ לכתוב את הרעיון או את המושג המרכזי, ולהשלים בעיגולים שמסביב רעיונות או מושגים מתקשרים ותומכים.

PDF