שאלות לדיון לפני הצפייה:

הביאו דוגמאות לחפצים שצפים על פני המים ולכאלו שלא. (סיעור מוחות)

מדוע לדעתכם חפצים מסוימים שוקעים במים ואחרים צפים? (העלאת השערות, טיעון)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:46: מדוע עצמים שוקלים פחות במים? (ייצוג ידע)

תזמון 04:32: מה קובע אם חפץ מסוים יצוף או ישקע? (סיבה ותוצאה)

תזמון 05:38: מדוע בלונים המלאים בהליום מתרוממים? הסבירו כיצד זה דומה לציפה. (זיהוי גורמים והשלכות, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

ציינו דבר חדש שלמדתם על ציפה. (רפלקציה)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר לנושא שלמדתם. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

לאחר צפייה בסרטון במלואו הראו לילדים את העצמים המופיעים בתזמון 3:18, ובקשו מהתלמידים לתת דוגמה לעצמים נוספים שיתנהגו במים כמו שלושת העצמים המוצגים.