שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על צום תשעה באב? מדוע לדעתכם צמים ביום זה? (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם)

מדוע לדעתכם קוראים לצום תשעה באב דווקא בשם זה? (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 0:39: מה מציינים בתשעה באב? (סיכום מידע)

תזמון 1:32: מי החריב את בית המקדש הראשון, ומי שיפץ את בית המקדש השני? (סיכום מידע)

תזמון 2:45: מה קרה לעם היהודי בעקבות כישלון המרידות ברומאים? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

על פי המסורת היהודית בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. מהי שנאת חינם וכיצד היא באה לידי ביטוי בתקופת חורבן בית המקדש? מה אנו יכולים לעשות כיום כדי למנוע שנאת חינם בינינו? (העלאת אפשרויות, הסקת מסקנות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין תשעה באב. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 3:12 מופיעים איורים של מנהגי האבלות הנהוגים החל בתאריך י"ז בתמוז עד תשעה באב, וגם מנהגים הנהוגים בתשעה באב עצמו. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולעבור עם התלמידים על המנהגים השונים, לברר איתם אם הם או קרוביהם מציינים מנהגים אלה, ולשאול מדוע לדעתם נבחרו דווקא המנהגים הללו לימי האבל.