שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם שמעתם על אסירי ציון? מה אתם יודעים עליהם? (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם)

מה הייתם רוצים לדעת על מאבק יהדות ברית המועצות לעלות ארצה? (העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:53: מדוע ביקשו היהודים שחיו בברית המועצות לעלות לארץ ישראל? (סיכום מידע)

תזמון 03:08: מי הם מסורבי עלייה? כיצד פעלה אידה נודל למענם? (סיכום מידע)

תזמון 05:46: מי הם אסירי ציון, ומדוע הם נקראים כך? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

אידה נודל הפכה לסמל המאבק ליציאה חופשית של יהודים מברית המועצות. אילו תכונות אופי אפשרו לה להוביל את המאבק לדעתכם?הביאו דוגמאות לפעולותיה. (סיכום מידע, הסקת מסקנות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין המאבק לעלייה מברית המועצות. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 05:55 מופיע איור של שלושה אסירי ציון נודעים: יוסף מנדלביץ', נתן שרנסקי ויולי אדלשטיין. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולשאול את התלמידים אם הם שמעו עליהם, ואם לדעתם יש קשר בין העבר שלהם כאסירי ציון לפעילות הציבורית שבה הם עוסקים.